Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Slutlägesstyrt arbete med fokus på bästa och snabbaste vägen

Vi bidrar till er framgång i analys och genomförande

Endstate AB är företaget som samlar kritisk kompetens för att utveckla er praktiskt i företagandets huvudfunktioner.

Ett framgångsrikt företagande per definition handlar om att ha passform mot en marknad som möjliggör affärer.

 

Inventering 73%
Analys 50%
Planering 85%
Implementering 61%
"Ett strategiskt företag som vet hur man omvandlar analytiska insikter till affärer!"
Jonathan Ekstrand
Kommunikatör

 

Digitalisering på allas läppar –
vägen mot framtiden oavsett existerande paradigm

Ropet efter digitaliseringsstrategier ekar mellan väggarna och exemplen på bolag som lyckat ställa allt på ända radas upp. Airbnb, über och pizza online med flera lyfts upp, där tekniken möjliggjort att göra affärer utan egna tillgångar. Det är briljant, det är det verkligen. Att skapa stora ekonomiska flöden och ta ut en liten del är däremot inget nytt. Finansbranschen är ett bra exempel. Mycket pengar i strömmen och en liten håv nedsänk som fångar upp delen som efter lite tid blir stora pengar.

Ofta hörs; Hur ska vi skapa en digital strategi? VI vill föreslå att frågan ändras till att istället utveckla en strategi, som kanske innefattar en förändring av affärsmodell och utveckling av en teknik för att få snurr på modellen?

Vad sägs om att istället etablera ett önskat slutläge (endstate) som säger att vi ska ha samma marknadsposition som den vi har nu eller större om 50 år.

Ok. Vad gör vi med det önskade läget? Vi gör som vi alltid gör. Backar till där vi är idag och med alla tänkbara medel funderar på de förutsättningar som finns runt vår affär.

En PESTLE-analys (politiskt, ekonomisk, social, teknisk, juridik miljömässiga)kan med fördel göras där förutsättningar inom olika dimensioner belyses gentemot den egna verksamheten. Denna analys blir inte bättre än vad du själv har för förutsättningar inom de olika områdena.

En PESTLE analys kan göras med olika tidsperspektiv i åtanke, d.v.s. från nuläget och framåt. Respektive dimension kan även graderas för att indikera hotnivå. Hot är, rätt hanterat en möjlighet. I detta ligger en utmaning; att inte låsa sig då grenen kanske ändå kommer brinna upp om den inte sågas av i tid.

Detta skapar förutsättningar för att göra några olika scenariers, där tidsaspekten måste komma in, då tajming är viktigt för förberedelse, utveckling och implementering.

Framtiden förändrar förutsättningarna för bolag. En analys av den egna affären i relation till framtiden kan ge olika utfall. Är affären hotas i det korta eller lite längre perspektivet. Om det är ett lite längre perspektiv, hur styr vi utvecklingen av verksamheten för att inte stå med byxorna nere.

I olika branscher kommer de olika faktorerna spela olika roll. Friskolor påverkas ex av politiska vindar och tekniska förutsättningar där eleverna kanske kan genomföra del av utbildning på distans. Andra kanske påverkas mer av teknik i relation till social acceptans så som att t.ex. bo inneboende hos någon man inte känner som i Airbnb fallet.

Analysen kan göras från olika horisonter där det inte är fel att prova att tänka som de aktörer som anses leda i marknaden. Analysen bör ge svar på några olika saker:

  1. Finns det utrymme för en aktör att kliva in och ta en betydande marknadsandel på 12-24 månader om den aktören gör alla rätt?
  2. Kan vi etablera de förutsättningarna på 36 månader som det ser ut nu?
adventure-backpacking-blue-sky-1002272 (1)