Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Styrelsestöd & ledningsstöd för små och medelstora företag

För vad bolaget behöver lösa nu

Fair process – Just ledningsprocess – Ett förhållningssätt för effektivt ledarskap

Har du hört uttrycket “Execution is everything”? Om allt handlade om exekvering och genomförande, varför satsar vi inte alla resurser där? Svaret är så klart att det inte är så enkelt, men tänk om exekveringen var den enklaste delen, som faktiskt krävde minimalt med resurser.

Tänk att känslan som infann sig i genomförande fasen var att ”det bara hände”.

Fair process eller Just ledning handlar om ett förhållningssätt för att undvika en situation där anställda och medarbetare känner att det inte varit just. Vikten av detta är inget nytt men i vår ekonomi där människor är allt så har risken aldrig varit större för negativ inverkan men inte heller den potentiella vinsten och den positiva kraft som kan frigöras.

Modellen bygger på 5 steg i ett cirkulärt flöde

  1. Vision -. perspektiv och ramsättning (framing) – vad är spelplanen och avsikten
  2. Planning – skapa, utforska och utesluta alternativ
  3. Beslut, förklara och sätt förväntningar
  4. Exekvering – genomförande – realisering och belöning
  5. Utvärdering – lärande och anpassning.

Ett exempel, en VD för Air France gör en bedömning av vad som behöver göras för att få flygbolaget på fötter. Neddragningarna är omfattande och personalen och facken gör uppror. Processen kommer inte vidare. Ett VD byte sker, där VD bjuder in representanter för bolaget på olika nivåer för att få deras syn på vad som behöver göras. Resultatet blir ett förslag som innebär stora förändringar med omfattande uppsägningar och organisationsförändringar. Större än vad tidigare VD föreslagit och större än vad den nya VD föresatt sig. Ett genomförande följde som lyckades, då det fanns en transparens och ett stöd i genomförandet, baserat på att det varit en just process.

Läs gärna mer genom att följa länken till Harward Business review

https://hbr.org/2003/01/fair-process-managing-in-the-knowledge-economy