BLOGG

Digitalisering på allas läppar – vägen mot framtiden oavsett existerande paradigm

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Strategi   /   Inga kommentarer
27
Nov
2016

Ropet efter digitaliseringsstrategier ekar mellan väggarna och exemplen på bolag som lyckat ställa allt på ända radas upp. Airbnb, über och pizza online med flera lyfts upp, där tekniken möjliggjort att göra affärer utan egna tillgångar. Det är briljant, det är det verkligen. Att skapa stora ekonomiska flöden och ta ut en liten del är.

Read more

En ledningsfilosofi i turn around management – uppdragstaktik

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Ledarskap   /   Inga kommentarer
10
Feb
2015

Ledningsfilosofier spelar en viktig roll. Både som utgångspunkt för diskussion och förankring gentemot management men även rent praktiskt. Tydlighet hur man ledarskapsmässigt har för avsikt att agera skapar ökad säkerhet. En ledarskapsfilosof som jag står bakom och praktiserar är uppdragstaktik. Uppdragstaktiken har sitt ursprung inom det militära ledningssystemet. Uppdragstaktik kan utövas genom uppdragsstyrning alternativt kommandostyrning. Uppdragstyrning.

Read more

Ledarskap – Turn around management

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Uncategorized   /   Inga kommentarer
10
Feb
2015

Av alla verktyg som finns för en lyckad turn around så är ledarskapet viktigt. En turn around är ofta kantad av flera beslut som påverkar människor och det ställer krav på ledarskapet, både medvetenheten om konsekvenser runt ledarskapet likväl som det faktiska utövandet, över tid. Rollen som turn around ledare ställer höga krav, både att uppnå faktiska.

Read more

Styrelsearbete – goda saker att beakta vid tillsättning av en styrelse.

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Ledarskap / Strategi   /   Inga kommentarer
22
Dec
2014

En styrelse uppgift består i grunden av att kontrollera driften av företaget, utse VD och tilldela mål med verksamheten utifrån ett ägardirektiv. Teoretiskt är det inte krångligt men för att få ut maximalt värde av en styrelse krävs däremot lite jobb och detta inlägg syftar att belysa några saker som kan vara bra att tänka.

Read more

Inte bara ett mål – vi har en bättre väg mot resultat

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Uncategorized   /   Inga kommentarer
27
Nov
2014

När du väl gjort jobbat igenom din vision, mission, strategi så handlar det om att gå från ord till handling. En handling som är taktiskt och i linje med den effekt du vill skapa. Många kan definiera mål, gärna med en SMART definition. Vi har sprungit på en modell som vi tror på, då den inte.

Read more

Bedömning av förmåga att med befintlig ledningsgrupp driva förändringar

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Uncategorized   /   Inga kommentarer
09
Maj
2014

Ledningsgruppen är ett mycket viktigt verktyg för dig som chef, både som stöd men även som en samling av personer med förutsättningen att exekvera. Att inte ha en fungerande ledningsgrupp skapar en börda för dig som chef som kommer påverka möjligheten att prioritera vart du kan lägga ditt fokus och tid. Den krassa verkligheten är att.

Read more

Insteg som chef mot en befintlig ledningsgrupp

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: chefskap / Ledarskap / Strategi   /   Inga kommentarer
09
Maj
2014

I samband med befordran eller byte av jobb som chef kommer du som regel få ta över en ledningsgrupp som är utformad utifrån verksamhetens struktur och kultur. Ledningsgruppen på ett företag är som sagt i tidigare inlägg ofta både omtalad och som regel kantad av viss prestige, detta bör du som chef vara medveten om..

Read more

Ledningsgrupper – vill du sitta i en? Ska du som chef ha en?

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Uncategorized   /   Inga kommentarer
04
Maj
2014

Ledningsgrupper ses ofta som en självklarhet i företag, både från chefer och från medarbetare. Det är inte ovanligt att ledningsgruppen både är omtalad och att det finns en viss prestige runt forumet. Det här inlägget handlar om vår syn på varför och hur en ledningsgrupp ska vara utformad utifrån några enkla regler. Dessa regler kan vara.

Read more

Turn around management – Risk management – Individens kompetens och företagets förmåga

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: HR / Strategi   /   Inga kommentarer
10
Mar
2014

Det finns olika anledningar till varför ett företag hamnar fel. Men alltid som en konsekvens av en medveten eller omedveten oförmåga att utvecklas i relation till förändring där företaget utgör ett system. Systemet består av olika saker där människor och processer är två centrala delar. Människan är den starkast påverkande faktorn och det innebär en risk. Turn around management kommer.

Read more

Val av krisstabiliseringsstrategier – Turnaround management

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Strategi   /   Inga kommentarer
05
Feb
2014

Inledningsvis i ett turn around projekt handlar det om att stabilisera aktuell situation. Graden av kris kommer påverka och styra valen, där tillgången till finansiering spelar en avgörande roll. Låt oss utgå från 3 huvudstrategier och en kombinationsstrategi -          Kostnadsbesparingsstrategi -          Avyttringsstrategi av tillgångar -          Omsättningsökning/sälj strategi -          Kombinationsstrategi/er Kostnadsbesparingar kan räcka om gapet mot break-even är begränsat där fasta kostnader.

Read more