BLOGG

Vem leder en turnaround, inte vem som helst.

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Uncategorized   /   Inga kommentarer
18
Jan
2014

Det är inte vem som helst som kan vända ett bolag.  Det kräver olika kompetenser och förmågor.  John M Collard menar att ledarskapet måste ändras i ett krisande bolag för att åstadkomma det nödvändiga. ”The longer it takes to get necessary help, the harder it will be to relieve the trouble and the more risk you.

Read more

Etablera en företagskultur – en långsiktig möjljiggörare

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: chefskap / Ekonomi / HR / Ledarskap / Strategi   /   Inga kommentarer
08
Jan
2014

Att göra en turnaround, oavsett hur komplicerad den är, handlar om aktiviteter för att skapa långsiktigt värde. Detta kan bara skapas genom en positiv utveckling av bolaget. Någon lär ha sagt att en duktig chef skapar stora värden långt efter han slutat. Jag tycker det finns en sanning i det, för om det finns en.

Read more

Referenscase IBM & Dell – Turnarounds #1

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Strategi / Uncategorized   /   Inga kommentarer
28
Dec
2013

Det finns många spännande exempel och referenscase när det kommer till turnarounds. På den här bloggen kommer vi samla flera av dem och de kommer representera både de inledande stegen så som förvärv till referenser som täcker hela processen. På den här bloggen ska vi lyfta upp goda och sämre exempel men även olika approacher.

Read more

Ekonomistyrning vid Turnarounds

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Ekonomi   /   Inga kommentarer
27
Dec
2013

Ekonomistyrning är det mest effektiva verktyget/verktygen som finns vid en turn around. Termen åsyftar att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Inom Ekonomistyrning finns det flera styrinstrument som du kan dela in formella styrmedel (budget, internredovisning, kalkylering), organisationsstruktur (ansvarstagande, beslutsprocess, organisationsform mm) och en grupp med mindre formaliserade styrmedel så som kultur,.

Read more

Ledningsfunktionen vid turn around management & förändringsledning – del 1

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Ledarskap / Strategi   /   Inga kommentarer
22
Dec
2013

Att skapa momentum i en organisation vid en turnaround eller mer begränsad förändring är mkt viktigt, då tempo ofta är förutsättning för att lyckas. Som VD i ett sådant läge representerar du förändring och kommer möte krafter som verkar emot den förändringen. Med en god plan så kommer du kunna möta dessa krafter och säkerställa progress. Beroende.

Read more

Turnaround – välj att påverka värdet av ditt bolag reellt

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Strategi   /   Inga kommentarer
20
Dec
2013

Historien bjuder på många lyckosamma turnarounds och en del historier där ingen såg lavinen innan det var försent. Kanske såg man den och hoppades på att man inte skulle bli träffad. På Facit (skrivmaskiner)hann man hursomhelst inte undan. Andra exempel hade en bättre utgång, som tex på Ericsson. Skillnaden på aktiekursen 2002 jämförelse med två.

Read more

Kompetensutveckling – det slitna ordet, med de stora konsekvenserna

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: HR   /   Inga kommentarer
17
Dec
2013

Människan är inte helt skapt för att se konsekvenser över lång tid. Det kan bidra till att företag hamnar i en situation där en turn around krävs. Kompetensen i ett företag är central, både för det företaget gör idag och förmågan att kunna ställa om eller börja jobba på anpassningar. Kompetens kan ibland vara lite.

Read more

Kultur vs Strategi – Turnaround management

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Ledarskap   /   Inga kommentarer
15
Dec
2013

Många har sagt det förut.  En vinnande kultur slår vilken strategi som helst.  Min syn är att det är så, förutsatt att strategin har en rimlighet. Har du rätt folk på bussen så kan man åka lite var som helst och göra olika saker, med framgång Vad som definierar en kultur skulle kunna vara när tillräckligt.

Read more

HR kompetens som en del i turnaround management

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: HR / Uncategorized   /   Inga kommentarer
14
Dec
2013

Human Resources Management (HRM) spelar en central roll i Turn arounds. De delar som ofta kommer i ljuset är personalneddragningar, avtalsförändringar, rekryteringar, performance management, policyförändringar, värderingar, attityder, ledarskap, kommunikation, talent management , lön och kompetensutveckling. Alla delar ofta i en sekvens där flera saker sker samtidigt, i relation och agilt. Drivkraften är ofta nödvändiga förändringar och.

Read more

Olika strategier för Turnarounds

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: chefskap   /   Inga kommentarer
13
Dec
2013

#1 Begränsnings och inskränkningsstrategi Denna strategi tar sin utgångspunkt i en rad aktiviteter som syftar till att minska ekonomiska förluster, stabilisera företaget och motverka de rot-effekter som orsakat bolagets dåliga prestation. Essensen i denna strategi handlar om att reducera scoopet och storleken på affären genom en selektering. Detta kan ske genom olika aktiviteter så som; sälja tillgångar,.

Read more