Turn around management – Risk management – Individens kompetens och företagets förmåga

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: HR / Strategi   /   Inga kommentarer
10
Mar
2014

Det finns olika anledningar till varför ett företag hamnar fel. Men alltid som en konsekvens av en medveten eller omedveten oförmåga att utvecklas i relation till förändring där företaget utgör ett system. Systemet består av olika saker där människor och processer är två centrala delar. Människan är den starkast påverkande faktorn och det innebär en risk. Turn around management kommer.

Read more

Etablera en företagskultur – en långsiktig möjljiggörare

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: chefskap / Ekonomi / HR / Ledarskap / Strategi   /   Inga kommentarer
08
Jan
2014

Att göra en turnaround, oavsett hur komplicerad den är, handlar om aktiviteter för att skapa långsiktigt värde. Detta kan bara skapas genom en positiv utveckling av bolaget. Någon lär ha sagt att en duktig chef skapar stora värden långt efter han slutat. Jag tycker det finns en sanning i det, för om det finns en.

Read more

Kompetensutveckling – det slitna ordet, med de stora konsekvenserna

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: HR   /   Inga kommentarer
17
Dec
2013

Människan är inte helt skapt för att se konsekvenser över lång tid. Det kan bidra till att företag hamnar i en situation där en turn around krävs. Kompetensen i ett företag är central, både för det företaget gör idag och förmågan att kunna ställa om eller börja jobba på anpassningar. Kompetens kan ibland vara lite.

Read more

HR kompetens som en del i turnaround management

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: HR / Uncategorized   /   Inga kommentarer
14
Dec
2013

Human Resources Management (HRM) spelar en central roll i Turn arounds. De delar som ofta kommer i ljuset är personalneddragningar, avtalsförändringar, rekryteringar, performance management, policyförändringar, värderingar, attityder, ledarskap, kommunikation, talent management , lön och kompetensutveckling. Alla delar ofta i en sekvens där flera saker sker samtidigt, i relation och agilt. Drivkraften är ofta nödvändiga förändringar och.

Read more