En ledningsfilosofi i turn around management – uppdragstaktik

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Ledarskap   /   Inga kommentarer
10
Feb
2015

Ledningsfilosofier spelar en viktig roll. Både som utgångspunkt för diskussion och förankring gentemot management men även rent praktiskt. Tydlighet hur man ledarskapsmässigt har för avsikt att agera skapar ökad säkerhet. En ledarskapsfilosof som jag står bakom och praktiserar är uppdragstaktik. Uppdragstaktiken har sitt ursprung inom det militära ledningssystemet. Uppdragstaktik kan utövas genom uppdragsstyrning alternativt kommandostyrning. Uppdragstyrning.

Read more

Styrelsearbete – goda saker att beakta vid tillsättning av en styrelse.

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Ledarskap / Strategi   /   Inga kommentarer
22
Dec
2014

En styrelse uppgift består i grunden av att kontrollera driften av företaget, utse VD och tilldela mål med verksamheten utifrån ett ägardirektiv. Teoretiskt är det inte krångligt men för att få ut maximalt värde av en styrelse krävs däremot lite jobb och detta inlägg syftar att belysa några saker som kan vara bra att tänka.

Read more

Insteg som chef mot en befintlig ledningsgrupp

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: chefskap / Ledarskap / Strategi   /   Inga kommentarer
09
Maj
2014

I samband med befordran eller byte av jobb som chef kommer du som regel få ta över en ledningsgrupp som är utformad utifrån verksamhetens struktur och kultur. Ledningsgruppen på ett företag är som sagt i tidigare inlägg ofta både omtalad och som regel kantad av viss prestige, detta bör du som chef vara medveten om..

Read more

Etablera en företagskultur – en långsiktig möjljiggörare

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: chefskap / Ekonomi / HR / Ledarskap / Strategi   /   Inga kommentarer
08
Jan
2014

Att göra en turnaround, oavsett hur komplicerad den är, handlar om aktiviteter för att skapa långsiktigt värde. Detta kan bara skapas genom en positiv utveckling av bolaget. Någon lär ha sagt att en duktig chef skapar stora värden långt efter han slutat. Jag tycker det finns en sanning i det, för om det finns en.

Read more

Ledningsfunktionen vid turn around management & förändringsledning – del 1

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Ledarskap / Strategi   /   Inga kommentarer
22
Dec
2013

Att skapa momentum i en organisation vid en turnaround eller mer begränsad förändring är mkt viktigt, då tempo ofta är förutsättning för att lyckas. Som VD i ett sådant läge representerar du förändring och kommer möte krafter som verkar emot den förändringen. Med en god plan så kommer du kunna möta dessa krafter och säkerställa progress. Beroende.

Read more

Kultur vs Strategi – Turnaround management

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Ledarskap   /   Inga kommentarer
15
Dec
2013

Många har sagt det förut.  En vinnande kultur slår vilken strategi som helst.  Min syn är att det är så, förutsatt att strategin har en rimlighet. Har du rätt folk på bussen så kan man åka lite var som helst och göra olika saker, med framgång Vad som definierar en kultur skulle kunna vara när tillräckligt.

Read more

Du väljer om du är beredd att dansa – med detaljerna

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Ledarskap   /   Inga kommentarer
11
Dec
2013

För några dagar sedan lyssnade jag på ett föredrag som hölls av VD'n för ett företag som heter Linak. Ett företag som är specialiserat på elektriska linjära ställdon. Det var en historisk odysee om ett lyckat familjeföretag. VD'n sa en del bra saker men det är bara en sak som fastnade; jag agerar hela tiden som.

Read more