Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Kategori: Ledarskap

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Fair process – Just ledning

Ett förhållningssätt för effektivt ledarskap Har du hört uttrycket “Execution is everything”? Om allt handlade om exekvering och genomförande, varför satsar vi inte alla resurser där? Svaret är så klart att det inte är så enkelt, men tänk om exekveringen var den enklaste delen, som faktiskt krävde minimalt med resurser. Tänk att känslan som infann …

En ledningsfilosofi i turn around management – uppdragstaktik

Ledningsfilosofier spelar en viktig roll. Både som utgångspunkt för diskussion och förankring gentemot management men även rent praktiskt. Tydlighet hur man ledarskapsmässigt har för avsikt att agera skapar ökad säkerhet. En ledarskapsfilosof som jag står bakom och praktiserar är uppdragstaktik. Uppdragstaktiken har sitt ursprung inom det militära ledningssystemet. Uppdragstaktik kan utövas genom uppdragsstyrning alternativt kommandostyrning. …

Styrelsearbete – goda saker att beakta vid tillsättning av en styrelse.

En styrelse uppgift består i grunden av att kontrollera driften av företaget, utse VD och tilldela mål med verksamheten utifrån ett ägardirektiv. Teoretiskt är det inte krångligt men för att få ut maximalt värde av en styrelse krävs däremot lite jobb och detta inlägg syftar att belysa några saker som kan vara bra att tänka …

Insteg som chef mot en befintlig ledningsgrupp

I samband med befordran eller byte av jobb som chef kommer du som regel få ta över en ledningsgrupp som är utformad utifrån verksamhetens struktur och kultur. Ledningsgruppen på ett företag är som sagt i tidigare inlägg ofta både omtalad och som regel kantad av viss prestige, detta bör du som chef vara medveten om. …

Etablera en företagskultur – en långsiktig möjljiggörare

Att göra en turnaround, oavsett hur komplicerad den är, handlar om aktiviteter för att skapa långsiktigt värde. Detta kan bara skapas genom en positiv utveckling av bolaget. Någon lär ha sagt att en duktig chef skapar stora värden långt efter han slutat. Jag tycker det finns en sanning i det, för om det finns en …

Ledningsfunktionen vid turn around management & förändringsledning – del 1

Att skapa momentum i en organisation vid en turnaround eller mer begränsad förändring är mkt viktigt, då tempo ofta är förutsättning för att lyckas. Som VD i ett sådant läge representerar du förändring och kommer möte krafter som verkar emot den förändringen. Med en god plan så kommer du kunna möta dessa krafter och säkerställa …

Kultur vs Strategi – Turnaround management

Många har sagt det förut.  En vinnande kultur slår vilken strategi som helst.  Min syn är att det är så, förutsatt att strategin har en rimlighet. Har du rätt folk på bussen så kan man åka lite var som helst och göra olika saker, med framgång Vad som definierar en kultur skulle kunna vara när …

Du väljer om du är beredd att dansa – med detaljerna

För några dagar sedan lyssnade jag på ett föredrag som hölls av VD’n för ett företag som heter Linak. Ett företag som är specialiserat på elektriska linjära ställdon. Det var en historisk odysee om ett lyckat familjeföretag. VD’n sa en del bra saker men det är bara en sak som fastnade; jag agerar hela tiden …