Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Kategori: Strategi

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Styrelsearbete – goda saker att beakta vid tillsättning av en styrelse.

En styrelse uppgift består i grunden av att kontrollera driften av företaget, utse VD och tilldela mål med verksamheten utifrån ett ägardirektiv. Teoretiskt är det inte krångligt men för att få ut maximalt värde av en styrelse krävs däremot lite jobb och detta inlägg syftar att belysa några saker som kan vara bra att tänka …

Insteg som chef mot en befintlig ledningsgrupp

I samband med befordran eller byte av jobb som chef kommer du som regel få ta över en ledningsgrupp som är utformad utifrån verksamhetens struktur och kultur. Ledningsgruppen på ett företag är som sagt i tidigare inlägg ofta både omtalad och som regel kantad av viss prestige, detta bör du som chef vara medveten om. …

Turn around management – Risk management – Individens kompetens och företagets förmåga

Det finns olika anledningar till varför ett företag hamnar fel. Men alltid som en konsekvens av en medveten eller omedveten oförmåga att utvecklas i relation till förändring där företaget utgör ett system. Systemet består av olika saker där människor och processer är två centrala delar. Människan är den starkast påverkande faktorn och det innebär en risk. Turn around management kommer …

Val av krisstabiliseringsstrategier – Turnaround management

Inledningsvis i ett turn around projekt handlar det om att stabilisera aktuell situation. Graden av kris kommer påverka och styra valen, där tillgången till finansiering spelar en avgörande roll. Låt oss utgå från 3 huvudstrategier och en kombinationsstrategi –          Kostnadsbesparingsstrategi –          Avyttringsstrategi av tillgångar –          Omsättningsökning/sälj strategi –          Kombinationsstrategi/er Kostnadsbesparingar kan räcka om gapet mot …

Etablera en företagskultur – en långsiktig möjljiggörare

Att göra en turnaround, oavsett hur komplicerad den är, handlar om aktiviteter för att skapa långsiktigt värde. Detta kan bara skapas genom en positiv utveckling av bolaget. Någon lär ha sagt att en duktig chef skapar stora värden långt efter han slutat. Jag tycker det finns en sanning i det, för om det finns en …

Referenscase IBM & Dell – Turnarounds #1

Det finns många spännande exempel och referenscase när det kommer till turnarounds. På den här bloggen kommer vi samla flera av dem och de kommer representera både de inledande stegen så som förvärv till referenser som täcker hela processen. På den här bloggen ska vi lyfta upp goda och sämre exempel men även olika approacher …

Ledningsfunktionen vid turn around management & förändringsledning – del 1

Att skapa momentum i en organisation vid en turnaround eller mer begränsad förändring är mkt viktigt, då tempo ofta är förutsättning för att lyckas. Som VD i ett sådant läge representerar du förändring och kommer möte krafter som verkar emot den förändringen. Med en god plan så kommer du kunna möta dessa krafter och säkerställa …

Turnaround – välj att påverka värdet av ditt bolag reellt

Historien bjuder på många lyckosamma turnarounds och en del historier där ingen såg lavinen innan det var försent. Kanske såg man den och hoppades på att man inte skulle bli träffad. På Facit (skrivmaskiner)hann man hursomhelst inte undan. Andra exempel hade en bättre utgång, som tex på Ericsson. Skillnaden på aktiekursen 2002 jämförelse med två …