Ledarskap – Turn around management

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Uncategorized   /   Inga kommentarer
10
Feb
2015

Av alla verktyg som finns för en lyckad turn around så är ledarskapet viktigt. En turn around är ofta kantad av flera beslut som påverkar människor och det ställer krav på ledarskapet, både medvetenheten om konsekvenser runt ledarskapet likväl som det faktiska utövandet, över tid. Rollen som turn around ledare ställer höga krav, både att uppnå faktiska.

Read more

Inte bara ett mål – vi har en bättre väg mot resultat

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Uncategorized   /   Inga kommentarer
27
Nov
2014

När du väl gjort jobbat igenom din vision, mission, strategi så handlar det om att gå från ord till handling. En handling som är taktiskt och i linje med den effekt du vill skapa. Många kan definiera mål, gärna med en SMART definition. Vi har sprungit på en modell som vi tror på, då den inte.

Read more

Bedömning av förmåga att med befintlig ledningsgrupp driva förändringar

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Uncategorized   /   Inga kommentarer
09
Maj
2014

Ledningsgruppen är ett mycket viktigt verktyg för dig som chef, både som stöd men även som en samling av personer med förutsättningen att exekvera. Att inte ha en fungerande ledningsgrupp skapar en börda för dig som chef som kommer påverka möjligheten att prioritera vart du kan lägga ditt fokus och tid. Den krassa verkligheten är att.

Read more

Ledningsgrupper – vill du sitta i en? Ska du som chef ha en?

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Uncategorized   /   Inga kommentarer
04
Maj
2014

Ledningsgrupper ses ofta som en självklarhet i företag, både från chefer och från medarbetare. Det är inte ovanligt att ledningsgruppen både är omtalad och att det finns en viss prestige runt forumet. Det här inlägget handlar om vår syn på varför och hur en ledningsgrupp ska vara utformad utifrån några enkla regler. Dessa regler kan vara.

Read more

Vem leder en turnaround, inte vem som helst.

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Uncategorized   /   Inga kommentarer
18
Jan
2014

Det är inte vem som helst som kan vända ett bolag.  Det kräver olika kompetenser och förmågor.  John M Collard menar att ledarskapet måste ändras i ett krisande bolag för att åstadkomma det nödvändiga. ”The longer it takes to get necessary help, the harder it will be to relieve the trouble and the more risk you.

Read more

Referenscase IBM & Dell – Turnarounds #1

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Strategi / Uncategorized   /   Inga kommentarer
28
Dec
2013

Det finns många spännande exempel och referenscase när det kommer till turnarounds. På den här bloggen kommer vi samla flera av dem och de kommer representera både de inledande stegen så som förvärv till referenser som täcker hela processen. På den här bloggen ska vi lyfta upp goda och sämre exempel men även olika approacher.

Read more

HR kompetens som en del i turnaround management

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: HR / Uncategorized   /   Inga kommentarer
14
Dec
2013

Human Resources Management (HRM) spelar en central roll i Turn arounds. De delar som ofta kommer i ljuset är personalneddragningar, avtalsförändringar, rekryteringar, performance management, policyförändringar, värderingar, attityder, ledarskap, kommunikation, talent management , lön och kompetensutveckling. Alla delar ofta i en sekvens där flera saker sker samtidigt, i relation och agilt. Drivkraften är ofta nödvändiga förändringar och.

Read more

End state – att börja med det önskade slutläget i fokus

Posted by: Peter Bergermark  /   Category: Uncategorized   /   Inga kommentarer
09
Dec
2013

End-state handlar om att sätta ett önskat slutläge i fokus. Termen har sitt ursprung från det militära. En definition som finns att hitta på nätet beskriver "The set of required conditions that defines achievement of the commanders objectives" Det handlar om olika tillstånd som behöver vara säkerställda för att tillsammans möta ett bestämt mål. Att sätta ett.

Read more