Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Olika strategier för Turnarounds

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Olika strategier för Turnarounds

#1 Begränsnings och inskränkningsstrategi

Denna strategi tar sin utgångspunkt i en rad aktiviteter som syftar till att minska ekonomiska förluster, stabilisera företaget och motverka de rot-effekter som orsakat bolagets dåliga prestation.

Essensen i denna strategi handlar om att reducera scoopet och storleken på affären genom en selektering. Detta kan ske genom olika aktiviteter så som; sälja tillgångar, backa ur vissa marknader, lägga ner olönsamma områden och eventuellt outsourca.

Dessa procedurer har som syfte att frigöra resurser, som kan användas mer produktivt. Denna strategi handlar om att skapa ett rätt fokus på den del av verksamheten som man anser är eller kan utgöra kärnverksamhet framåt. En utmaning här är kan vara att hantera ett möjligt organisatoriskt motstånd till förändring. Lyckas man med detta kan det leda till en bättre marknadsposition, trots en eventuellt minskad affär genom en högre produktivitet och effektivitet.

Jag vill påstå att denna del är grunden i en lyckad turn-around men inte nödvändigtvis hela lösningen. Jag har ibland använt ord som strukturell turn-around, där frågan om en önskad framtida tillväxt kanske inte enbart kan lösas genom denna approach.

#2 Ompositionering

Denna strategiska approach kan vara ett naturligt steg från att exempelvis verksamheten har genomgått en första förändringsfas. Ompositionering i sig kan ju sträcka sig från verkligt omfattande ompositionering som Nokias beslut att gå från bildäck till mobiltelefoner till en mer begränsade så som att skapa omsättning genom nya innovationer eller förändringar i produktportföljen.

Beroende på, så kommer denna strategi variera i komplexitet. Det handlar om passform mot marknaden med rätt produkt men även att internt kunna leverera det nya.

Att ompositionera ett företag, även i det mer begränsade perspektivet kommer i regel frågan om finansiering upp, vilket ställer krav på en plan som ska ge en avkastning. Risk behöver hanteras då en egenfinansiering kan öka risken för ett ännu sämre läge.

Ompositionering är ett samlingsnamn som även kan innefatta förändring av företagets image och syfte.

Ett intressant inlägg om anställdas motivation. 16% motiverade.  http://www.chefsblogg.se/anncharlotte/aterkoppla-eller-do

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar