Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Turnaround – Ett begrepp med många sidor och bottnar

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Turnaround – Ett begrepp med många sidor och bottnar

Turn around management är ett begrepp som handlar om att vända en negativ trend i bolag. Ett begrepp med många sidor och bottnar. Det här inlägget handlar om att sortera lite i begreppsvärlden och hur jag ser på det.

Definitionen av att ett företag inte presterar handlar om två saker; minskad omsättning och vinst, över tid.

Det finns ju olika profiler på bolag som behöver genomgå en turnaround och skälen till att verksamheten viker kan vara flera. Några orsaker kan ju vara en ny innovativ produkt som påverkar marknaden eller dålig eller fel kvalitet i relation till marknadens behov. En typisk profil på företag som är i behov av detta är bolag som gör vinst vartannat år och förlust vartannat, där förlusten i regel är större än vinsten. Detta leder till slut att soliditeten minskar och tillslut kan bolaget riskera att gå i konkurs.

En turn around kan delas in i olika steg

Steg 1 – Analys & utvärdering

Handlar om att få en första förståelse för nuvarande situation och orsaker till läget. Detta första steg är aktivt under hela processen.

Steg 2 – Omedelbara behov och åtgärder

Det finns alltid uppenbara behov och tänkbara åtgärder. Behovet får styra i vilken takt man väljer att agera. I regel finns det alltid saker som kan påverka kassaflödet och kostnader. Oftast finns ingen anledning att vänta.

Steg 3 – Utvärdering ny strategi 

I vilken grad behövs en ny strategi? Behövs en sådan? Om beslut tas att söka en ny strategi finns det anledning att fundera på graden av transparens. Utvärderingen bör innefatta eventuella investeringsbehov för att kunna säkerställa kritiska aspekter i relation till vald strategi.

Steg 4 – Omstrukturering

Ofta den mest kritiska fasen då fler faktorer kan påverka effekten av implementeringen, så som personal, leverantörer och kunder.

Steg 5 – Återhämtning

I det sista steget förväntas bolaget återhämta sig och det finns i princip tre utfall; totalt misslyckande, misslyckande med en ägare eller intressenter som fortfarande tror på bolaget och en eventuell framtida framgång. Det tredje utfallet är framgång. Ett bolag med stadig tillväxt med stabila vinstmarginaler.

Ett bolag kan i princip ha gått igenom flera turn arounds, men då handlar det ofta om att problemet inte knäcktes, utan man tvingas genomföra steg 1-2 som ofta handlar om att radikalt påverka kostnadsstruktur etc.

I nästa inlägg ska vi titta lite närmare på ompositioneringstekniker vid turn arounds.

 

 

 

 

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar