Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Ekonomistyrning vid Turnarounds

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Ekonomistyrning vid Turnarounds

Ekonomistyrning är det mest effektiva verktyget/verktygen som finns vid en turn around. Termen åsyftar att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål.

Inom Ekonomistyrning finns det flera styrinstrument som du kan dela in formella styrmedel (budget, internredovisning, kalkylering), organisationsstruktur (ansvarstagande, beslutsprocess, organisationsform mm) och en grupp med mindre formaliserade styrmedel så som kultur, kompetensutveckling, lärande.

Ekonomistyrningsområdet är brett och för att kunna få en effekt så krävs det ofta aktiviteter inom alla styrmedelsområden.

Ett exempel:

Efter en analys av det ekonomiska läget (innefattar allt som påverkar ekonomin så som intäkter, kostnader, indirekta kostnader som förmåner etc) så ramlar det säkert ut en del potentiella åtgärder så som ex att försöka påverka lokalkostnader eller andra kostnader (vad döljer sig bakom olika konton?).

För att få effekt av förändringar så kanske beslutsprocessen behöver ändras? För att verkligen få koll på vilka affärsområden som är lönsamma så behövs en ny form av internredovisning, där verksamheten följs upp på ett nytt sätt. För att detta ska kunna ske på ett bra sätt kanske det finns personer som behöver lära sig lite nya saker för att se värdet av vad som görs.

Kanske leder analysen och inledande aktiviteter till en insikt att verksamheten tjänar på en annan organisationsform. Så här kan det hänga ihop.

Med en effektiv inledande ekonomistyrning så finns det goda förutsättningar att få verksamheten att prestera svarta siffor. Grundförutsättningar för fortsatt utveckling av verksamheten med andra ord.

Ekonomistyrning kan låta teoretiskt, vilket det är, men för att få till en riktigt bra ekonomistyrning krävs en förståelse för verksamheten och vad den kommer att behöva i ett längre perspektiv.

Allt som sker operativt och ute i verksamheten återspeglas i siffrorna tids nog. På så sätt är ekonomistyrning väldigt praktiskt. Görs det inte rätt saker i verksamheten så kommer inte ekonomistyrningen att fungera. Låter självklart, men häri ligger en del av komplexiteten.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar