Stockholm
+46 70 670 04 92
peter@endstate.se

Inventering

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

För oss handlar det om att förstå vad du eller ni vill. Vad eftersträvas med bolaget eller avdelningen? För oss är slutresultatet i fokus. Ett slutresultat som kanske handlar om ett större bolag, ett bättre fungerande avdelning eller en kultur som skapar värde i sig. Vi kommer utifrån vår metod identifiera och förtydliga vad.

Förstår inte vi dig och vad du vill , så kan vi inte heller definiera ett önskat slutläge. Vi kommer förstå er. Tid är gränssättande och ofta styrande. Er ambition kommer påverka uppdraget och i ett senare skede kommer tid vara något vi återkommer till genom att väga ambition, förutsättningar och vad som behöver göras.