Inventering

För oss handlar det om att förstå vad du eller ni vill. Vad eftersträvas med bolaget eller avdelningen? För oss är slutresultatet i fokus. Ett slutresultat som kanske handlar om ett större bolag, ett bättre fungerande avdelning eller en kultur som skapar värde i sig. Vi kommer utifrån vår metod identifiera och förtydliga vad.

Förstår inte vi dig och vad du vill , så kan vi inte heller definiera ett önskat slutläge. Vi kommer förstå er.

Tid är gränssättande och ofta styrande. Er ambition kommer påverka uppdraget och i ett senare skede kommer tid vara något vi återkommer till genom att väga ambition, förutsättningar och vad som behöver göras.