Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Styrelsearbete – värdeskapande bortom vardagen

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Alla bolag har inte en fungerande styrelsearbete, självvalt eller som ett resultat av tidigare beslut. Valet att utveckla ett styrelsearbete kan ta sin utgångspunkt från olika håll och utifrån olika startpunkter. Vi tycker att styrelsen verkligen kan bidra till ett företagets utveckling men att en styrelse ska utformas för att passa var företaget är idag och mot den horisont som krävs för att utveckla sin nuvarande position. Styrelsen behöver en instruktion och ett ägardirektiv, men utifrån de så måste styrelsearbetet målsättas. En styrelse ska kontrollera men kan göra så mycket mer.

Vi stödjer ert bolag från ett styrelseperspektiv på olika sätt. 

Start och struktur – hur tror ni att det ska se ut, målbilden. Utifrån den skapar vi ramar, strukturer och att formalian är på plats (ägardirektiv, aktieägaravtal / kompanjonsavtal, aktieböcker, bolagsordning och mötesstrukturer.

Styrelserekrytering

Utveckling av ägarstrukturer

Emissioner och kapitalanförskaffning

http://www.styrelseakademien.se/kunskapsbanken/