Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Kompetensutveckling – det slitna ordet, med de stora konsekvenserna

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Kompetensutveckling – det slitna ordet, med de stora konsekvenserna

Människan är inte helt skapt för att se konsekvenser över lång tid. Det kan bidra till att företag hamnar i en situation där en turn around krävs. Kompetensen i ett företag är central, både för det företaget gör idag och förmågan att kunna ställa om eller börja jobba på anpassningar. Kompetens kan ibland vara lite svårtgreppbart. Kanske på samma sätt som pensionen och ens personliga förutsättningar i det systemet. Vad betyder en procent hit eller dit?

Din kompetens, hur aktuell känns den? Vad är förutsättningarna för ditt bolag att utvecklas? Vad är förutsättningarna för företaget att utveckla dig? Vill du utvecklas?

Insikten är grunden till mycket, men kommer sällan gratis. Kompetens handlar om 3 saker; insikt, kunskap och färdigheter. Satt i ett företagsperspektiv skulle man kalla det förmågor.

Bryr man sig, så kommer rimligen initiativ tas i olika riktningar som utmanar och utvecklar. Nya insikter som motiverar lärande och tillslut leder till en ökad kompetens.

Som arbetsgivare borde motivationen vara hög för att för att få personalen att bry sig. Tas inga sådana initiativ finns heller inte grunden till kompetensutveckling. Utvecklas man inte så avstannar man i en värld som snurrar fortare. En insikt som ställer krav på individen.

Ansvaret för kompetensutveckling kan diskuteras, men företag och individ har anledning att ta ansvar.

Kompetensutveckling är en långsam pågående process på samma sätt som pensionen. Några procents skillnad över 30 år kan innebära skillnad på en miljon kronor på pensionskontot. Vad skulle konsekvensen bli om kompetensen inte sattes i fokus under 10 år på ett företag eller hos en individ? Svårare att sätta ett värde i kronor och ören men konsekvenserna blir stora över tid. I värsta fall blir företaget eller individen obsolet.

Kostnaden för att tillslut göra en rejäl avsättning för att komma i balans, när insikten infunnit sig kanske inte är möjlig eller kommer vara mycket ansträngande.

Kanske lika bra att bry sig redan idag, som företag och som individ.

http://www.advantumkompetens.se/hur-bedomer-vi-kompetens/

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar