Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Turn around management – Risk management – Individens kompetens och företagets förmåga

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Turn around management – Risk management – Individens kompetens och företagets förmåga

Det finns olika anledningar till varför ett företag hamnar fel. Men alltid som en konsekvens av en medveten eller omedveten oförmåga att utvecklas i relation till förändring där företaget utgör ett system. Systemet består av olika saker där människor och processer är två centrala delar. Människan är den starkast påverkande faktorn och det innebär en risk.

Turn around management kommer in i bilden när det gått för långt. Detta inlägg kan med fördel beaktas både proaktivt och reaktivt. Poängen här är att öka förståelsen runt nödvändigheten att växa individers kompetens i samklang med företagets förutsättningar, rörelse och prioriteringar.

Har personalen en insikt i hur viktigt detta är så kan det leda till en förstärkt förmåga till utveckling som kan leda till skapandet av unika förutsättningar. På motsatt sätt så finns det risk för stagnation och risk  genom en brist på insikt hos individer. Risken och konsekvensen ökar som en funktion på oförmågan. I detta sammanhang blir kompetensfrågan avgörande.

Varför?

Lite teori:

David Olson Ulrich (http://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Ulrich) väljer att dela in kompetenser i två områden; tekniska, d.v.s. uppgifter vi löser i olika befattningar och den sociala kompetensen där tex ledarskap återfinns. På liknande sätt delas företagets förmågor in, där tekniska förmågor utgörs av affärsrelaterade förmågor som är viktiga för företaget som ex produktutveckling eller risk management för ett finansföretag. Den sociala dimensionen översatt till förmågor utgörs av organisationens förmågor så som samarbete, talangutveckling mm.

 

 McCormick_Lynch

Mark McCormick and Richard Lynch (bilden ovan) delar in ett företags förmågor i förmågor som är väsentliga för företaget (vänster) och förmågor som nödvändigtvis inte kunderna eller konkurrenterna ser men som ändå är mycket viktiga för att skydda exempelvis marginaler mm.

Dessa två modeller tycker jag på ett bra sätt hjälper att sätta fokus på hur individers kompetenser bör utvecklas för att stärka ett bolags förmåga att utvecklas och undvika framtida problem. Modellerna möjliggör en strategisk dialog runt bolagets position, förmågor och personalens förutsättningar. Därför är det viktigt.

Vägen fram?

–          Inse behovet av en bredare systemförståelse hos flera

–          Öka förutsättningar för anställda att komma till insikt om behovet av kompetensutveckling (Risken finns att det inte finns något jobb för de som inte kommer till insikt)

–          Erbjud utvecklingsmöjligheter för de insiktsfulla

Kompetensutveckling är ett område som är lätt att dra ner när det börjar gå sämre. Kanske är det rätt att kompetensutvecklingen riktad mot de direkta yrkesroller ska stå tillbaka men bara till förmån för insatser som ska stärka individens förutsättningar att bygga en systemförståelse. En förståelse som kan skapa insikter runt vad som behöver utvecklas i bolaget och hos individen.