Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Ledningsfunktionen vid turn around management & förändringsledning – del 1

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Ledningsfunktionen vid turn around management & förändringsledning – del 1

Att skapa momentum i en organisation vid en turnaround eller mer begränsad förändring är mkt viktigt, då tempo ofta är förutsättning för att lyckas.

Som VD i ett sådant läge representerar du förändring och kommer möte krafter som verkar emot den förändringen. Med en god plan så kommer du kunna möta dessa krafter och säkerställa progress.

Beroende på storlek på företaget så kommer det finnas olika utrymme för att ta med sig kompetenser och personer in i ett projekt, men för många är detta något som görs på eget initiativ.

Oavsett ansats och resurser så finns det några saker att fundera på. Baserat på erfarenheter kan följande saker vara värda att reflektera över.

– Jobba aktivt med att behålla nykterheten. Du färgas av ett ”normaltillstånd” i ett bolag oavsett hur osunt eller sunt detta normaltillstånd är.

– Eftersträva att etablera en bred plattform i bolaget för att säkerställ en förståelse för behovet av förändring, dvs olika nivåer och i olika delar av verksamheten. Detta kan bespara dig att du lägger ner oproportionerligt mycket kraft på exempelvis en ledningsperson som inte driver förändring i sin tur.

– Var beredd att utmana på magkänsla och exekvera på insikt. Exempelvis om du får en känsla att saker inte går i rätt tempo. Sätt fokus där och följ upp tätare.

– Organisationen kommer söka sitt ”DNA”. Än mer så länge det finns teoretiska förutsättningar att gå tillbaka. Gör du förändringar, se till att dem är tillräckligt omfattande och följ med i utvecklingen för att bibehålla initiativet.

– Förändring kostar på. Minst lika mycket på den som ytterst driver förändring som för dem som berörs. Känner efter vad du själv klarar av. Vad är du beredd på och vad tror du att du eventuellt kommer behöva hjälp med.

– En turn around är en iterativ process där varje iteration kräver en ny prestigelös värdering. Håll fast vid målet och var beredd att göra krassa värderingar av dig själv, situationer och läget.

– Alla intressenter är viktiga och har olika behov och krav, från medarbetare, kunder och styrelse. Dessa behöver värderas löpande och deras behov behöver tillgodoses över tid. Ingen kan lämnas utan en plan eller omedvetandegjorda.

– Börja tidigt kommunicera vad som är målet och visionen. Gör det enkelt.

John Kotters 8 steg för ett lyckat förändringsarbete kan också utgöra en god referens http://en.wikipedia.org/wiki/John_Kotter

1. Establish a sense of urgency
2. Form a powerful guiding coalition
3. Create a clear vision
4. Communicate the vision
5. Empower others to act on the vision
6. Plan and create short-term wins
7. Consolidate improvements and produce still more change
8. Institutionalise new approaches

Möjliga aspekter från ett medarbetarperspektiv att fundera på.

Change is not the problem – resistance to change is the problem

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar