Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

En ledningsfilosofi i turn around management – uppdragstaktik

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

En ledningsfilosofi i turn around management – uppdragstaktik

Ledningsfilosofier spelar en viktig roll. Både som utgångspunkt för diskussion och förankring gentemot management men även rent praktiskt. Tydlighet hur man ledarskapsmässigt har för avsikt att agera skapar ökad säkerhet.

En ledarskapsfilosof som jag står bakom och praktiserar är uppdragstaktik. Uppdragstaktiken har sitt ursprung inom det militära ledningssystemet. Uppdragstaktik kan utövas genom uppdragsstyrning alternativt kommandostyrning. Uppdragstyrning innebär att högre chef ger en uppgift och tilldelar resurser men styr inte i detalj. Kommandostyrning är vad det låter som, en mer direkt, reglerande och detaljstyrande princip som används i ett kortare perspektiv för att uppnå en samordnad effekt.

Situationen avgör vilken approach som tillämpas.

Uppdragstaktik förutsätter både kompetens och mod att ta egna initiativ men också att chefen är beredd att leda långt fram.

I en turn around så är denna filosofi fullt applicerbar och ger chefen möjlighet att med ett flexibelt ledarskap säkerställa progress och utveckling i alla de områden som kräver fokus. Kommandostyrningen medger också progress oavsett vilken underställd chef som har uppgiften.

Att tillämpa uppdragstaktiken ger goda förutsättningar för att få en tydlig uppfattning vilka förutsättningar för ledning som finns och om något behöver göras.

Tydlighet i förväntan är avgörande likväl som chefers kompetens och förståelse. För att få en fungerande ledarskap i företaget krävs att rätt kompetens uppnåtts (kunskap-färdighet-Insikt),vilket i sig kan kräva aktiviteter för att stärka förutsättningarna.kommandostyrning