Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Etablera en företagskultur – en långsiktig möjljiggörare

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Etablera en företagskultur – en långsiktig möjljiggörare

Att göra en turnaround, oavsett hur komplicerad den är, handlar om aktiviteter för att skapa långsiktigt värde. Detta kan bara skapas genom en positiv utveckling av bolaget.

Någon lär ha sagt att en duktig chef skapar stora värden långt efter han slutat. Jag tycker det finns en sanning i det, för om det finns en sådan ambition så ställer det krav på en strategisk långsiktighet.

Ett turnaround management projekt pågår i regel under en begränsad tid, vilket medför att initiativ för att bygga en företagskultur sällan kan utvärderas inom ramen för den perioden, kanske enbart initieras. Oavsett så bör det tidigt komma in men hanteras i prioritet med andra aktiviteter.

Vad är en företagskultur?

Min definition är när det finns tillräckligt starka krafter på ett företag för att vissa värderingar och attityder blir allmängiltiga. Attityder och värderingar i relation till olika faktorer med anknytning till jobb i allmänhet och företaget i synnerhet.

Detta behöver inte vara synonymt med ett majoritetsbegrepp utan i relation till inflytande.

Nedan följer några idéer om hur detta långsiktiga arbete kan ta sin start.

1. Fundera på vilka värderingar ser man som väsentliga för att företaget ska fortsätta utvecklas. (anm .värderingar styr uppfattningen om vad som är rätt eller fel)

2. Vilka attityder finns som kan sammankopplas mot värderingar. Attityder handlar om inställningar, vilka är både påverkningsbar och ofta rätt praktiska i sin beskrivning. Vilka är attityderna som behöver få ett ökat fokus?

Med en ide om detta på plats (gärna i kombination med en vision/mission/strategi) kan ett större jobb ta vid; förankring och diskussioner. Beroende på hur delaktighet prioriteras och tid tillgängligt finns olika upplägg för att börja jobbet med att befästa och verka för den önskade kulturen.

Några bitar som på allvar ska beaktas för att skapa förutsättningar för framgång ser jag innefattar:

– Inkorporering av värderingar och attityder som en del i existerande performance management system eller medarbetarsamtal.
– En utveckling av företagets lönepolicy för att förtydliga vad företaget värdesätter, där kultur bör vara med.
– Viktning och uppföljning av chefer med personalansvar för att skapa utrymme för fortsatt diskussion och eventuellt stöd i hur
att diskutera detta med sina anställda.
-Att sammanlänka ledarskapet med värderingarna och attityderna för att skapa ytterligare ett fokus gentemot chefer och ledare. Vad innebär de valda attityderna och värderingar för ledarskapet?

Att aktivt jobba med kulturen som ledare och chef sätta kan ytterligare skapa förutsättningar för en värdeutveckling i bolaget under lång tid. Human kapitalet är ofta ett stort värde i bolag men det gäller att vårda och utveckla det, där ett sätt kan vara att sätta fokus på kulturen som en grund för utveckling av individerna.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar