Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Insteg som chef mot en befintlig ledningsgrupp

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Insteg som chef mot en befintlig ledningsgrupp

a-18-makes-approach-to-carrier-md

I samband med befordran eller byte av jobb som chef kommer du som regel få ta över en ledningsgrupp som är utformad utifrån verksamhetens struktur och kultur.

Ledningsgruppen på ett företag är som sagt i tidigare inlägg ofta både omtalad och som regel kantad av viss prestige, detta bör du som chef vara medveten om. Beakta det utifrån att det finns ett signalvärde om och när förändringar sker. Detta ska inte begränsa dig men du bör noga värdera detta innan du agerar, så du har en beredskap att hantera situationer som kan komma.

Din approach dvs insteg och inledande tillvägagångssätt styrs ytterst av en faktor; vad är ditt uppdrag och hur bråttom är det tidsmässigt? Hur bråttom definieras utifrån direkta behov och uttryckta. Direkta är rent företagsekonomiska och uttryckta kommer alltid från intressenter i bolaget så som styrelse, ägare, omvärld, personal, chefer eller andra med intresse i bolagets drift och utveckling.

Är det bråttom så har du alltid orsakerna till det uppkomna läget som skäl för dina handlingar men oavsett så är det värt att ta dig lite tid innan du agerar, för att skapa bästa förutsättningar för dig som chef och ledare.

Vi förordar att du delar in din approach i två faser, som i sig kan pågå samtidigt.

Inledande fas

 • Du påbörjar din kommunikation runt vad du ser framför dig initialt. Hur tror du att du vill utveckla företaget?
 • Du börjar jämföra och ställa frågor mot ledningen av det som du hör och ser i verksamheten.
 • Du presenterar din grundsyn i hur ledningsgruppsarbetet kommer att se ut. Vi har i tidigare inlägg presenterat några grundregler runt en ledningsgrupp enligt följande:
  • En ledningsgrupp ska kunna påverka, vilja påverka, utgöra beslutstöd till chef samt ha förmågan att påverka/leda.
  • Skapa förståelse och beslutsunderlag för dig om
   • Företagets förutsättningar i relation till marknad och omvärld – match eller mismatched?
   • Ledningspersoners förutsättningar att möta grundreglerna för att platsa som ledninggruppsmedlem
   • Organisationens utmaningar i relation till marknad och egna förutsättningar.

Genomförande

Med insikterna från den inledande fasen bör du kunna konstituera en ledningsgrupp.

Beroende på förutsättningar och insikter från den inledande fasen bör du nu ha förutsättningarna för att ta de actions som du anser är motiverade, vilket kan innebära allt från en mindre kursändring till behovet att genomföra mer omfattande förändringar i organisationen och därför kanske också i ledningsgruppen. Om det senare skulle vara fallet så är i regel tiden viktigt, dvs att du agerar för att i tid nå ett resultat du önskar. Gärna med slutresultatet som utgångspunkt.

Förutsättningarnas skapar kravbilden och formar utmaningarna.

Utifrån din syn på vad som behöver göras och hur detta ska ske styr sedan utformningen av ledningsgruppen där grundreglerna för ledningsgruppsarbeten utgör en grund tillsammans med din vision och målsättningar.