Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Styrelsearbete – goda saker att beakta vid tillsättning av en styrelse.

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Styrelsearbete – goda saker att beakta vid tillsättning av en styrelse.

En styrelse uppgift består i grunden av att kontrollera driften av företaget, utse VD och tilldela mål med verksamheten utifrån ett ägardirektiv. Teoretiskt är det inte krångligt men för att få ut maximalt värde av en styrelse krävs däremot lite jobb och detta inlägg syftar att belysa några saker som kan vara bra att tänka på.

I större bolag eller etablerade bolag finns ofta en styrelsekultur där styrelsens jobb formats under längre tid, medans i mindre bolag kanske en professionell styrelse är något nytt. Oavsett läge, så finns det några saker att beakta för att öka chanserna till ett lyckosamt arbete.

Var ska bolaget, när och vilken ide finns om hur detta ska ske?

Frågor där svaret ofta ger en inriktning till vad VD och styrelsen ska skapa för värde och effekt gentemot ett nuläge. Frågan om när, är viktig då mycket förväntningar skapas här och bör diskuteras gentemot en resurstilldelning, fokus och förutsättningar i marknaden. Dessa tre frågor kan med fördel ställas upprepade gånger för att öka chanserna till en samsyn och genom det mindre friktion och mer effekt i arbetet. Ska målet nås enbart med de egna medlen som verktyg eller finns det andra tankar, runt extern finansiering etc.

Hur står ägardirektiv i relation till ambition?

Ett ägardirektiv kan vara direkt kortsiktigt eller lite mer indirekt och långsiktigt eller både och. Ägardirektivet är instruktionen till styrelsen och brukar innefatta både styrningar och förväntningar på styrelse och VD. Det finns anledning att säkerställa att styrelsens uppdrag till VD ligger i linje med direktivet.

Ju mindre bolag desto mindre avstånd mellan VD, styrelse, direktiv och planer. En framgångsfaktor här kan vara att just inte hantera ramverkets delar som ett utan fokusera på dessa separat för att skapa ytor för dialog och ökad förståelse.

VD bakgrund

VD bakgrund och kompetens är också faktorer som måste beaktas i relation till styrelsens sammansättning, både innan en tillsättning men även under tiden. Uppgiftsställningen och förväntan ska vara balanserad i relation till de förutsättningar som finns. Styrelsen får gärna komplettera VD eller innehålla kompetensen som bedöms som centrala för framgång.

Ert recept för framgång

Ett företag är ett system som samverkar gentemot en omvärld där en styrelse ska öka chanserna för framgång. Marknadens förutsättningar ska approcheras på ett effektivt sätt där styrelse och VD rätt sammansatt kan skapa stora värden för ägarna. Inget kommer av sig självt. Vi hoppas ovan strecksatser kan skapa diskussion i en riktning som förbättrar värdet i ert styrelsearbete.