Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Val av krisstabiliseringsstrategier – Turnaround management

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Val av krisstabiliseringsstrategier – Turnaround management

Inledningsvis i ett turn around projekt handlar det om att stabilisera aktuell situation. Graden av kris kommer påverka och styra valen, där tillgången till finansiering spelar en avgörande roll.

Låt oss utgå från 3 huvudstrategier och en kombinationsstrategi

–          Kostnadsbesparingsstrategi

–          Avyttringsstrategi av tillgångar

–          Omsättningsökning/sälj strategi

–          Kombinationsstrategi/er

Kostnadsbesparingar kan räcka om gapet mot break-even är begränsat där fasta kostnader och personal ofta utgör grunden för en kommande besparing.

Om omsättningen enbart motsvarar ex 30% gentemot break-even och den finansiella situationen är svag kan det vara aktuellt att avyttra tillgångar, dock bör tillgångar som kan ha ett strategiskt värde inom 1-2 år undantas.

Framtida behov i relation till försäljning bör också beaktas vid utförsäljning av lager exempelvis.

Omsättningsökande strategier är att föredra om efterfrågan bedöms kunna hålla genom hela turnaround projektet. Är det så att den finansiella förmågan är osäker kan det vara aktuellt med en kombinationsstrategi, där exempelvis en begränsad avyttring sker.

En strategi med målet att öka omsättningen kommer ställa hårda krav på försäljningen men också på valet av produkter/tjänster som ska stå för ökningen. Här handlar det ofta om det existerande erbjudandet eller äldre produkter eller kanske planerade produkter som kan göras redo i förtid.

Kombinationsstrategier har sina fördelar så som exempelvis ökat kassaflöde men det finns också en risk med att projekten blir för svårkoordinerade med en potentiell effektsplittring som följd.

Val av strategier är viktigt men lika viktigt är att fokusera på verkliga problem och saker som gör en skillnad. Utveckla policys och processer är inte nödvändigtvis rätt fokus.

Källa: International Turnaround Management Standard