Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Bedömning av förmåga att med befintlig ledningsgrupp driva förändringar

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Bedömning av förmåga att med befintlig ledningsgrupp driva förändringar

Rtj

Ledningsgruppen är ett mycket viktigt verktyg för dig som chef, både som stöd men även som en samling av personer med förutsättningen att exekvera.

Att inte ha en fungerande ledningsgrupp skapar en börda för dig som chef som kommer påverka möjligheten att prioritera vart du kan lägga ditt fokus och tid.

Den krassa verkligheten är att antingen får du det att fungera eller så kommer du själv behöva kompensera för svagheterna. Att passivt acceptera dysfunktion kommer begränsa möjligheterna till framgång.

Beroende på rådande situation i bolaget eller enheten kommer påverka behovet av att snabbt få till en fokuserad ledningsgrupp.

Hur vet du då om den är funktionell eller dysfunktionell?

Percy Barnevik har i sin bok ”200 ledarskapsråd” ett råd som handlar om att delegera brutalt. Ett sätt att prova ledningsgruppens förmåga är att delegera ansvar och resurser i relation till en uppgift. Adderar du dessutom kravet på en rapportering så underlättas din värdering av vad tiden läggs på hos underställd chef och vad som uppnås.

Du kommer i din roll behöva ta stöd av en känsla för hur bra detta arbete går. Att själv hamna i ett läge där du som chef kompenserar för en dysfunktionell ledningsgrupp är begränsande på många sätt, där din kapacitetsgräns är en. Denna gräns påverkas av storlek av organisation och komplexitet i verksamheten du är satt att leda.

Det är dock ibland av nöden tvunget att bli så då du ofta är tvingad att göra det bästa av vad du har men det får aldrig bli en långsiktig lösning.

Symtom på att ledningsgruppen behöver utvecklas

–          Ni har som grupp svårt att hitta fokus

–          Gruppen har svårt att acceptera grundreglerna för ledningsgruppens arbete

–          Ledningsgruppsmedlemmarna kommer inte med lösningar utan lyfter i regel upp hinder

–          Ledningsgruppen ses som en fast inrättning både till utformning och fokus

–          Du upplever att fokus, approach och resultat inte svarar mot rimlig förväntan i relation till målet för avdelningen eller företaget.

Att utveckla en befintlig ledningsgrupp skiljer sig ofta åt och beror mycket på rådande omständigheter, där ovan kan ses som något att reflektera runt för en fortsatt analys och dialog.

Om du kommer fram till slutsatsen att ledningsgruppen inte fungerar har du olika val att ta ställning till så som:

–          Översyn ledningsstruktur

–          Värdering av enskild ledningsgruppsmedlem

–          Strategier för förstärkning av ledningsgrupp

–          Din egen prestation som chef och ledare.