Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

End state – att börja med det önskade slutläget i fokus

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

End state – att börja med det önskade slutläget i fokus

End-state handlar om att sätta ett önskat slutläge i fokus. Termen har sitt ursprung från det militära. En definition som finns att hitta på nätet beskriver ”The set of required conditions that defines achievement of the commanders objectives”

Det handlar om olika tillstånd som behöver vara säkerställda för att tillsammans möta ett bestämt mål.

Att sätta ett slutläge och slutmål i fokus bestämmer och ger förutsättningra för några spännande saker. Målsättningar utgår inte sällan från SMART (a) mål (specifika,mätbara,accepterade,realistiska,tidsatta). Att definiera ett slutläge erbjuder möjligheten att inte fastna i vad som är ex realistiskt eller när det kan/bör göras.

Att sätta ett slutläge  i fokus medför att du alltid kan värdera vad som exempelvis skulle leda till ett projekt blir realistiskt. Om svaret finns, så kan det sedan värderas. Är det värt det och vad behöver göras. Finns modet att göra det?

Att göra ett bolag lönsamt och samtidigt säkerställa förutsättningarna för en positiv tillväxt över tid är ett bra exempel på ett slutläge. Normalt sätt kan detta kräva en hel del samlade aktiviteter för att nå det eftersträvande slutläget. Flera aspekter i exempelvis smarta mål behöver ofta värderas flera gånger iterativt och mot fler intressenter.

Ett första inlägg som får utgöra introduktionen till vad Endstate AB fokuserar på.

More to come

http://usacac.army.mil/cac2/call/thesaurus/toc.asp?id=11573