Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

HR kompetens som en del i turnaround management

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

HR kompetens som en del i turnaround management

Human Resources Management (HRM) spelar en central roll i Turn arounds. De delar som ofta kommer i ljuset är personalneddragningar, avtalsförändringar, rekryteringar, performance management, policyförändringar, värderingar, attityder, ledarskap, kommunikation, talent management , lön och kompetensutveckling. Alla delar ofta i en sekvens där flera saker sker samtidigt, i relation och agilt.

Drivkraften är ofta nödvändiga förändringar och beroende på hur många chefer i företaget som står bakom så kan olika nivåer och ambitioner sättas mot de olika områderna. Ledningsdimensionen är ett kapitel i sig som tidigt behöver klargöras.

Det som påverkar affären direkt får inledningsvis mest fokus, men även långsiktigt viktiga aspekter, som etablera en vinnande kultur, medarbetarutveckling ska finnas med från början för att vara en del av planen. Vara en del och beaktas och aktivt prioriteras under processens gång.

I lite större företag finns det HR personal som kan understödja processen. Beroende på affärsmässigheten och kompetenser hos ansvariga chefer och HR kan detta se lite olika ut. I mindre företag behöver kompetens inom detta finnas eller vara tillgänglig.

Personalnedragningar är inte ovanligt av två huvudanledningar; kostnader och kompetens. För att få detta att hända så krävs dels en förståelse för verksamheten men även för personerna i verksamheten. MBL och personliga överenskommelser är vägen fram. Som alternativ till detta kan även förändringar i avtal sökas för att uppnå kostnadsfördelar.

Mycket av de inledande delarna i ett turn-around projekt handlar om chefsbeslut och chefskap, där ledarskapet behöver vara en integrerad del.

Varje enskild del av de HR relaterade områden är nycklar för ett lyckat projekt, vilket ställer höga krav på de inblandade, där det inte är självklart att de rätta förutsättningarna finns i linjen eller hos HR

www.hrbloggen.se för mer ingående förklaringar om HR och kompetensområden inom HR.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar