Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Inte bara ett mål – vi har en bättre väg mot resultat

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Inte bara ett mål – vi har en bättre väg mot resultat

När du väl gjort jobbat igenom din vision, mission, strategi så handlar det om att gå från ord till handling. En handling som är taktiskt och i linje med den effekt du vill skapa.

Många kan definiera mål, gärna med en SMART definition. Vi har sprungit på en modell som vi tror på, då den inte bara inkluderar mål och delmål utan sätter några andra faktorer i fokus som vi tror på.

Nuläge – adressera det som känns viktig för att förflytta er mot slutläget

Struktur – vad behöver åstadkommas på struktursidan för att nå målen? Räcker organisationen? Har ni nödvändiga säljkanaler?

Effekt – vad händer om ni når målen? Vilken effekt skapar det? Mer utrymme förutveckling?

Mening & Energi – det upplevda resultatet. Vad hittar du för mening i målen och vad behöver du uppleva på vägen för att nå målet.

Arrow är en modell som fungerar utmärkt att jobba med på en företagsnivå likväl som på en avdelningsnivå. Ökad förståelseoch delaktighet, bättre resultat.

jim collins

Arrow modellen