Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Ledningsgrupper – vill du sitta i en? Ska du som chef ha en?

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Ledningsgrupper – vill du sitta i en? Ska du som chef ha en?

Ledningsgrupper ses ofta som en självklarhet i företag, både från chefer och från medarbetare. Det är inte ovanligt att ledningsgruppen både är omtalad och att det finns en viss prestige runt forumet.

Det här inlägget handlar om vår syn på varför och hur en ledningsgrupp ska vara utformad utifrån några enkla regler. Dessa regler kan vara en guide både för dig som vill tillhöra en ledningsgrupp, du som sitter i en eller leder den.

Några grundregler

  • En ledningsgrupp ska:
    • kunna påverka det som den är skapad för
    • vilja påverka
    • ha förmågan att påverka och driva utveckling/förändring
    • utgöra ett beslutsstöd för den som leder den

Det är att rekommendera för ledaren av ledningsgruppen att vara tydlig i vad som är syftet och var fokus kommer ligga, ex utifrån några nyckeltal eller utifrån ett mer strategiskt perspektiv. Oavsett så förordas en begräsning för att få en struktur som skapar värde redan från start ex fokus sälj.

Som regel är en ledningsgrupp inte ett demokratiskt forum enligt oss. Typ av organisation kan påverka graden av samverkan och inflytande på samma sätt som en kultur kan sätta en förväntan på hur saker ska utformas.

De som sitter i en ledningsgrupp ska kunna påverka, dvs ha mandatet och resurserna för att uppnå de mål som föreligger för personen.

Att vilja påverka i en riktning som är inslagen eller bestämd (demokratiskt eller ensidigt). Graden av påverkan bör beaktas då en god chef i regler söker svar hos andra likväl som lyssnar på andra. Att vidare sedan ha förmågan är viktigt, då resultatet sällan skapas i ledningsgruppen utan tillsammans med den personal ledningsgruppsmedlemmen har ett ledningsansvar för.

En ledningsgrupp ska ha ett mål och syfte uttryckt som ska vara utformat i samklang med en strategi eller ett mål för enheten/företaget/koncernen. Den som har det yttersta ansvaret för att nå satta mål är chefen. Chefen i detta fall kan inte nå dessa mål själv utan behöver stöd. Detta stöd handlar både om att kunna styra och prioritera chefers fokus/aktiviteter men även att ha ett forum för att diskutera saker inför beslut som sedan tas av chefen.

För dig som ska konstituera en ledningsgrupp kan fundera på processen framåt med ovan som stöd. Verkligheten är ofta lite mer komplex då en ledningsgrupp består av dig som ledare och chef tillsammans med flera befattningshavare som i regel alltid är olika. Den potentiella dynamiken kommer bjuda på utmaningar men genom att ställa dig frågor utifrån våra grundregler kommer chansen öka att du får en ledningsgrupp som tillsammans kan skapa värde.

För dig som strävar att sitta i en kan utifrån dina förutsättningar fundera på vad ditt bidrag ska vara och hur det kan se ut. Har du en chef som delar ovan regler så kommer du bättre kunna värdera dessa gentemot dig som person och förutsättningar.

managementboard