Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Referenscase IBM & Dell – Turnarounds #1

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Referenscase IBM & Dell – Turnarounds #1

Det finns många spännande exempel och referenscase när det kommer till turnarounds. På den här bloggen kommer vi samla flera av dem och de kommer representera både de inledande stegen så som förvärv till referenser som täcker hela processen. På den här bloggen ska vi lyfta upp goda och sämre exempel men även olika approacher till turnarounds.

I nedan länk kan ni läsa om Michael Dell’s köp av sitt forna företag, genom private equity (PE) företaget Silver Lake Partners. Huvudfrågan är om det lönar sig att göra uppköp och vad som som talar för det.

http://blogs.hbr.org/2013/08/the-dell-deal-explained-what-a/

Josh Lerner, som forskat på området påstår sig ha bevis för att PE ägda företag tenderar att generera fler patent och att dessa ofta ligger inom företagets historiska kärnaffär/affärsprocess. Med detta som bakgrund hävdas att innovationsgraden är högre och genom det skapas större värden. Lerner har även jämfört Initial public offering (IPO) för företag som återgår till att vara publika företag från ha varit privata. Även här presterar dessa bolagen bättre än redan noterade företag. Undantaget är de företag som introducerades på nytt redan inom ett år.

Läs mer om IPO. http://en.wikipedia.org/wiki/Initial_public_offering

IBM lyfts upp som ett referenscase för vad nya Dell ska titta efter, då turnaround caset anses vara av ”gold standard”.

Framgångsfaktorer enligt författaren:

1. Frigör kapital i befintlig verksamhet. Detta är något som är centralt och ska även beaktas vid en första analys. Ju mer desto bättre. Vi vill påstå att det
erfarenhetsmässigt finns ofta 5-10% att göra i de flesta verksamheter under 100 miljoner i omsättning.

2. Återinvestera pengarna på rätt saker som skapar långsiktiga förutsättningar.

Ovan känns rätt logiska men utmaningar saknas inte i detta. Att välja rätt områden kan i sig utgöra en stor utmaning. IBM satsade inom 18 områden varav 3 stycken växte förbi en miljard USD i omsättning.

En annan sak som bör beaktas är övergången mellan de olika faserna; Positionering (val av satsningsområden), tajming, behovet av ytterligare kapital och förankring i styrelsen

Följ gärna Dell och deras nya strategi som handlar om uppköp av mindre innovativa företag

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/newsroom-dell-in-the-news?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1