Stockholm
+46 70 670 04 92
info@endstate.se

Vem leder en turnaround, inte vem som helst.

Vi samlar kritisk kompetens för att utveckla ditt företag

Vem leder en turnaround, inte vem som helst.

Det är inte vem som helst som kan vända ett bolag.  Det kräver olika kompetenser och förmågor.  John M Collard menar att ledarskapet måste ändras i ett krisande bolag för att åstadkomma det nödvändiga.

”The longer it takes to get necessary help, the harder it will be to relieve the trouble and the more risk you assume”

Collard menar att det finns en rad skäl till att företag förlorar tid och problem som skulle kunna lösas tidigt eskalerar och blir till rejäla hot för företaget.

Oerfarenhet, grundarsyndromet (bara hen som kan lösa problemet), skuld (om jag bara hade varit en bättre chef) eller förnekelse.

När problemet är uppenbart så ändras kraven på ledarskapet för att kunna förändra läget, mot ett nytt önskat slutläge,

Collard menar att spelet ändras och utesluter att samma VD som lett bolaget till situationen kan leda bolaget ur situationen.

Färdighet

Stabila/tillväxtscenarios

Problem/Turn around scenario

Fokus

Mål

Överlevnad, problemlösning

Beslutsfattande

Försiktigt

Beslutsamt, omedelbart

Maktdistribution

Delegerande

Direkt

Personal

Utveckla

Rekrytera in kompetens

Respekterad för

Management/ledarskap

Finansiering/Ekonomi

Omtalad som

Konsekvent

Förmåga att byta spår

Jag håller med om att det är svårt för samma VD att ta sig an jobbet att vända ett bolag som hamnat i en situation som kan liknas vid en strategisk kris.

Chansen att lyckas kan öka om den VD’n får stort stöd, som tas emot. Omvänt kan det vara lika svårt att växla ledarstil åt andra hållet, men även där kan coachning och insikt om de olika kraven i ovan tabell verka ledande.

http://www.strategicmgtpartners.com/library/jpe.html#TEXT